Tioman

Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2215L Lublin (il. Związkowa, ul. Choiny) - Jakubowice Konińskie - Majdan Krasieniński od km 2+500 do km 3+839,5; od km 4+452 do km 5+976 i od km 6+208 do km 9+994 wraz z remontem istniejącego mostu na rzece Ciemięga w km 6+0

Zdjęcie realizacji: 
Główny wykonawca: 
STRABAG Sp. z o.o.

Zakres prac:

1. Oznakowanie pionowe

2. Barierki wygrodzeniowe

Termin realizacji: 
2015
Czerwiec