Tioman

Kontynuacja robót związanych z budową nowych skrzyżowań dwupoziomowych w obszarze LCS Ciechanów obejmujących drogę równoległą od km 92,715 do km 93,973; wiadukt drogowy w km 94,006; wiadukt drogowy w km 95,429; wiadukt drogowy w km 108,445; wiadukt kolej

Zdjęcie realizacji: 
Główny wykonawca: 
MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A.
Termin realizacji: 
2015
Marzec