Tioman

Informacja o wyborze oferenta

Informacja o wyborze oferenta: dotyczy Zapytania ofertowego z dnia 23.10.2014 - PASZPORT DO EKSPORTU w ramach DZIAŁANIA 6.1 POIG 2007-2013

Do realizacji projektu firma  Tioman Sp. z o.o. sp.k. wybrała najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała  najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria; wybraną firmą jest Acuarius Consulting Sp. z o.o  z  najwyższym wynikiem punktów.