Tioman

G-2

Wysokość: 
600.00 mm
Szerokość: 
440.00 mm
Grubość blachy: 
1.25
Grupa wielkości: 
Stała wielkość
Typ folii: 
Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja
Sposób montażu: 
Na uchwyty montażowe
Surowiec: 
Blacha stalowa, Blacha aluminiowa
Inne: 
Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037
  • Szczegóły

Przed przejazdami kolejowymi na linii kolejowej zelektryfikowanej umieszcza się dodatkowo, na tym samym wsporniku co znak „Krzyż św. Andrzeja” lub na osobnym słupku, znak G-2 „sieć pod napięciem”.

 

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.
Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach