Tioman

F-14c

Grubość blachy: 
1.25
Grupa wielkości: 
Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki
Typ folii: 
Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, II generacja
Sposób montażu: 
Na uchwyty krawędziowe
Surowiec: 
Blacha aluminiowa, blacha stalowa
Inne: 
Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037
  • Szczegóły

„Tablice wskaźnikowe na autostradzie...” F-14a, F-14b i F-14c  stosuje się tylko na autostradzie w celu poinformowania kierujących o zbliżaniu się do początku pasa wyłączania (wyjazdu z autostrady). Tablice wskażnikowe na autostradzie umieszcza się w odległościach na nich podanych, licząc je do początku pasa wyłączania.

 

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.
Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach