Tioman

DOTACJE NA INNOWACJE - PASZPORT DO EKSPORTU - DZIAŁANIE 6.1. - ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z przyznaniem dofinansowania na rozwój działalności eksportowej i podpisaniem umowy o dofinansowanie w programie „Paszport do Eksportu”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznych usług w ramach Działania 6.1 POIG 2007 – 2013, prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz.U. nr 68, poz. 414 z póź. zm.).