Tioman

„Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ryczylów – Kozienice od km 65+053 do km 80+449”

Zdjęcie realizacji: 
Inwestor: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Główny wykonawca: 
TRAKT S.A.

Nazwa zadania: „Rozbudowa drogi krajowej nr 79 na odcinku Ryczylów – Kozienice od km 65+053 do km 80+449”

Zakres prac:   

  • Montaż oznakowanie pionowego
  • Montaż barierek wygrodzeniowych
  • Montaż znaków aktywnych zasilanych solarnie

 

Termin realizacji: 
2015
Październik