Tioman

Aktualności

23.10.2014
W związku z przyznaniem dofinansowania na rozwój działalności eksportowej i podpisaniem umowy o dofinansowanie w programie „Paszport do Eksportu”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznych usług w ramach Działania 6.1 POIG 2007 – 2013, prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie...
26.09.2014
27.02.2014
W naszej firmie realizowany jest staż w ramach projektu „Staż Sukcesem Naukowca- III edycja”, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw. Stanowisko pracy stażysty/ki oraz opiekuna stażu współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach...

Strony