Tioman

Aktualności

28.11.2014
Informacja o wyborze oferenta: dotyczy Zapytania ofertowego z dnia 23.10.2014 - PASZPORT DO EKSPORTU w ramach DZIAŁANIA 6.1 POIG 2007-2013Do realizacji projektu firma  Tioman Sp. z o.o. sp.k. wybrała najkorzystniejszą ofertę, która uzyskała  najwyższą ilość punktów w oparciu o ustalone kryteria; wybraną firmą jest Acuarius Consulting Sp. z o.o  z  najwyższym wynikiem punktów.
23.10.2014
W związku z przyznaniem dofinansowania na rozwój działalności eksportowej i podpisaniem umowy o dofinansowanie w programie „Paszport do Eksportu”, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup zewnętrznych usług w ramach Działania 6.1 POIG 2007 – 2013, prowadzonego na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie...
26.09.2014

Strony