• photo
 • photo
 • photo
 • photo
O nas
Tioman Sp. z o.o. Sp. k., założona w 1998 roku poprzez swoją działalność wpływa na poprawę bezpieczeństwa na drogach współpracując z zarządami dróg...

Aktualności

Prace utrzymaniowe przy Autostradzie nie należą do łatwych. Auta pędzące z...

Firma Tioman Sp. z o.o. Sp. k. to producent znaków drogowych oraz innych elementów, stosowanych podczas organizacji ruchu drogowego i powierzchni zewnętrznych. Przedsiębiorstwo powstało w 1998 roku, a jego głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa kierowców i pieszych na drogach. Przez lata działania firma zyskała wielu zadowolonych Klientów. Od lat współpracujemy z zarządami dróg wszystkich szczebli oraz krajowymi i zagranicznymi budowlanymi przedsiębiorstwami drogowymi.

Siedziba firmy znajduje się w Łysomicach w województwie kujawsko-pomorskim na terenie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, jednak nasze działanie rozszerzone zostało na całą Polskę, a także poza jej granice. Wysoka jakość oferowanych produktów oraz duże zaangażowanie pracowników firmy w każdy projekt sprawiło, że Klienci docenili serce, które wkładamy w to, co robimy.

Coroczny wzrost obrotów oraz powiększająca się ilość zamówień pozwoliły nam rozszerzyć działalność na dalsze rejony, a także rozbudować zaplecze techniczne, nabyć nowe maszyny i zatrudnić większą ilość osób.

W swojej ofercie posiadamy szereg znaków drogowych oraz innych elementów, pomocnych podczas dobrej organizacji dróg i terenów miejskich.

 • Oznakowanie pionowe: znaki nakazu, zakazu, znaki ostrzegawcze, informacyjne oraz inne oznakowanie pionowe, umieszczane przy drogach krajowych, gminnych i powiatowych.
 • Znaki zmiennej treści: sterowane mobilnie znaki o zmieniającej się treści, a wśród nich znaki pryzmatyczne, obsługiwane za pomocą technologii pryzmowej. Oznakowanie zmiennej treści to nowoczesne rozwiązanie, wykorzystywane na drogach, na których często zmieniają się warunki i konieczna bywa czasowa zmiana obowiązującego oznakowania.
 • Konstrukcje wsporcze: umożliwiające zamontowanie odpowiedniego oznakowania drogowego. W ich skład wchodzą między innymi: wysięgniki, bramownice, słupki do znaków drogowych, konstrukcje wsporcze dla znaków zmiennej treści
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: odbojnice, pylony, słupki drogowe, progi zwalniające itd.
 • Bariery energochłonne
 • Tabliczki z nazwami ulic
 • Tablice unijne i reklamowe
 • Przyczepy sygnalizacyjne i sygnalizacja wahadłowa
 • Oferta kolejowa: wiaty przystankowe, gabloty, wygrodzenia kolejowe, oznakowanie peronów.

Każdy z dostępnych produktów wykonujemy zgodnie z życzeniem Klienta. Staramy się, aby nasza oferta dotarła jak najdalej, gwarantujemy szybką realizację zamówień oraz możliwość własnego transportu do dowolnego miejsca na terenie kraju. Nasze produkty zostały uznane i docenione certyfikatami jakości. Zachęcamy do współpracy zarządy drogowe oraz osoby prywatne, które poszukują oznakowania lub innych elementów do indywidualnych zakładów i posesji. Zapewniamy dobry kontakt oraz atrakcyjne warunki cenowe. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i gwarantujemy, że zrobimy wszystko, aby odpowiedzieć na Państwa potrzeby.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

dotyczy zapytania ofertowego nr. 1.2019.KPAI

Firma Tioman Sp. z o.o. Sp. K. informuje, że w ramach postępowania ofertowego nr. 1.2019.KPAI na przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowch nad opracowanie innowacyjnych, bezpiecznych konstrukcji wsporczych do zawieszania tablic drogowych i informacyjnych na potrzeby projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych bezpiecznych konstrukcji wsporczych do zawieszania tablic drogowych i informacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w rama Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki Regionu, Działania 1.2 Promowanie Inwestycji Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie Procesów Badawczo-Rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji - Fundusz Badań i Wdrożeń, wybrana została oferta złożona przez Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (85-799 Bydgoszcz, ul. Kaliskiego 7).

 

dotyczy zapytania ofertowego nr. 2.2019.KPAI

Firma Tioman Sp. z o.o. Sp. K. informuje, że w ramach postępowania ofertowego nr. 2.2019.KPAI na przeprowadzenie usługi polegającej na wykonaniu obliczeń statycznych konstrukcji bezpiecznych wraz ze stworzeniem odpowiednich algorytmów doboru elementów oraz zaprojektowaniem zestawów kotwiących, dla planowanej do stworzenia rodziny projektów, na potrzeby projektu pn.  Wdrożenie innowacyjnych bezpiecznych konstrykcji wsporczych do zawieszania tablic drogowych i informacyjnych współfonansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji - Fundusz Badań i Wdrożeń, wybrana została oferta złożona przez  Zakład Usług Technicznych "ZUT" Piotr Szleper (adres: Ul. Ikara 128b, 42-221 Częstochowa).

 

 


 

 

ZAPYTANIE O CENĘ W CELU OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

Ostaszewo, dnia 28.10.2019

Szanowni Państwo,

Tioman Sp. z o.o. Sp.K.  z siedzibą w Ostaszewie, w ramach procedury oszacowania wartości zamówienia informuje, że w najbliższym czasie planuje zlecenie wykonania usług specjalistycznych polegających na weryfikacji wyników obliczeń dynamicznych masztów, wykonaniu obliczeń statycznych konstrukcji bezpiecznych wraz ze stworzeniem odpowiednich algorytmów doboru elementów oraz zaprojektowaniem zestawów kotwiących na potrzeby projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych bezpiecznych konstrukcji wsporczych do zawieszania tablic drogowych i informacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki Regionu, Działania 1.2 Promowanie Inwestycji Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie Procesów Badawczo-Rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji – Fundusz Badań i Wdrożeń.

W związku z powyższym zaprasza wszystkich zainteresowanych przyszłym zamówieniem do przesłania szacunkowej wartości zamówienia, poprzez wypełnienie załączonego formularza (załącznik nr 2) i przesłanie go na wskazany w tym zapytaniu adres email. Szczegóły zamówienia w załączniku nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia.

Oferty należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres email gk@tioman.pl do dnia 30.10.2019 roku do godz. 14:00.

Załączniki:

Szacowanie wartości zamówienia - TIOMAN - 28.10.2019 (PDF)

Szacowanie wartości zamówienia - TIOMAN - Zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia - 28.10.2019 (PDF)

Szacowanie wartości zamówienia - TIOMAN - Zał. nr 2 - formularz ofertowy - 28.10.2019 (DOC)

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Tioman Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług specjalistycznych polegających na weryfikacji wyników obliczeń dynamicznych masztów, wykonaniu obliczeń statycznych konstrukcji bezpiecznych wraz ze stworzeniem odpowiednich algorytmów doboru elementów oraz zaprojektowaniem zestawów kotwiących na potrzeby projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych bezpiecznych konstrukcji wsporczych do zawieszania tablic drogowych i informacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki Regionu, Działania 1.2 Promowanie Inwestycji Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie Procesów Badawczo-Rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kujawsko-Pomorskiej Agencji Innowacji – Fundusz Badań i Wdrożeń.
Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku.
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług specjalistycznych polegających na weryfikacji wyników obliczeń dynamicznych masztów, wykonaniu obliczeń statycznych konstrukcji bezpiecznych wraz ze stworzeniem odpowiednich algorytmów doboru elementów oraz zaprojektowaniem zestawów kotwiących.
Szczegóły zapytania na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl oraz w poniższych załącznikach:

Tioman - Prace badawczo-rozwojowe - Zapytanie ofertowe - nr 2.2019.KPAI - 31.10.2019

Zał. nr 1 - Zapytanie ofertowe nr 2.2019.KPAI - Tioman - Prace badawczo-rozwojowe - 31.10.2019

Zał. nr 2 - Specyfikacja zamówienia nr 2.2019.KPAI - Tioman - Prace badawczo-rozwojowe - 31.10.2019

Zał. nr 3 - Oświadczenie o braku powiązań nr 2.2019.KPAI - Tioman - Prace badawczo-rozwojowe - 31.10.2019

Zał. nr 4 - Wzór umowy nr 2.2019.KPAI - Tioman - Prace badawczo-rozwojowe - 31.10.2019

 


 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

 

Tioman Sp. z o.o. Sp. k. zaprasza do złożenia oferty na realizację usług specjalistycznych polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu 4 testów zderzeniowych (crash testów) niezbędnych do uzyskania certyfikatu zgodności z normą PN-EN 12767 dla rodziny produktów w postaci innowacyjnych konstrukcji wsporczych do zawieszania tablic drogowych i informacyjnych. Zamówienie dokonywane jest w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych bezpiecznych konstrukcji wsporczych do zawieszania tablic drogowych i informacyjnych współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej 1. Wzmocnienie Innowacyjności i Konkurencyjności Gospodarki Regionu, Działania 1.2 Promowanie Inwestycji Przedsiębiorstw w Badania i Innowacje, Poddziałania 1.2.1 Wsparcie Procesów Badawczo-Rozwojowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kujawsko - Pomorskiej Agencji Innowacji - Fundusz Badań i Wdrożeń.

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności, obowiązującą Zamawiającego zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku.

Celem niniejszego postępowania i warunków w nim określonych jest udzielenie zamówienia zgodnie z zasadami wynikającymi z art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1870), tj. w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad: uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów i optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów.

 

Inne miejsce publikacji Zapytania Ofertowego:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/26375#

Dokumentacja: Pobierz dokumentację

 

Tioman Sp. z o.o. Sp. k. invites you to submit an offer for the implementation of specialist services consisting in the preparation and conduct of 4 crash tests necessary to obtain a certificate of compliance with the PN-EN 12767 standard for a family of products in the form of innovative support structures for hanging road and information boards.

The order is made in connection with the implementation of the project entitled Implementation of innovative secure support structures for hanging road and information boards co-financed by the European Union under Priority Axis 1. Strengthening Innovation and Competitiveness of the Region's Economy, Actions 1.2. Promoting Enterprise Investments in Research and Innovation, Sub-measure 1.2.1 Supporting Research and Development Processes of the Regional Operational Program Kuyavian-Pomeranian Voivodeship through the Kuyavian-Pomeranian Innovation Agency - Research and Implementation Fund.

The procedure is conducted in the form of a request for quotation in accordance with the principle of competitiveness applicable to the Employer in accordance with the Guidelines on the eligibility of expenditure under the European Regional Development Fund, the European Social Fund and the Cohesion Fund for 2014-2020 of 22. August, 2019. The purpose of these proceedings and the conditions set out therein is to award the contract in accordance with the principles arising from art. 44 paragraph 3 of the Act of 27 August 2009 on public finance (i.e. Journal of Laws of 2016, item 1870), i.e. in a purposeful and economical manner, observing the principles of: obtaining the best results from given inputs and optimal selection of methods and means to achieve the assumed goals.

Other place of publication of the Inquiry:
European Funds Competitiveness Database
https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publicationproposal/view/26375#

Docmentation: Download documentation

Fundusz europejski Fundusz europejski Fundusz europejski

European Funds - for the development of innovative economy. We invest in your future.