Tioman

2015

Inwestor:
Główny wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. W Łomży ul. Sikorskiego 156 18-400 Łomża Partner – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o. ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz
Realization date:
Kwiecień
2015
Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie
Główny wykonawca: TRAKT S.A.
Realization date:
Październik
2015
Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu
Główny wykonawca: Strabag Sp. Z o.o.
Realization date:
Maj
2015
CSV