Tioman

Sertifikater

Vi har veldig mange sertifikater som beviser at vi beholder det høyeste kvalitet for våre produkter og tjenester.

    ISO 9001:2008 ISOQAR Sertifikatsnummer 4259 Prosjektering, produksjon, montering av skilt og veitavler samt byens og turismes informasjonssystemet

    Sertifikatet i samsvar med  Nr 24/2013 balustrader og gjerder fotgjengere og syklister som tilhører til gruppen av utstyr for trafikksikkerheten merket som U-11a, U-12a i U-12b laget etter teknisk godkjenning  IBDiM nr AT/2011-02-2734/2

    Sertifikatet av verifikasjon av sveisningsbedrift 01 202 PL/A-14 0887 EN ISO 3834-2

    Sertifikatet i samsvar med bedriftens produksjonskontroll i bedriften 0035-CPR-1090-1.00724.TÜVRh.2014.001

    Sertifikatet for sveisere TÜVRh-EN1090-2.00665.2014.001 etter normen EN 1090-1, tabellen B.1  for sveisning av konstruksjonselementer laget av stål etter EN 1090-2

    Sertifikatet i samsvar med bedriftens produksjonskontroll i bedriften 0035-CPR-1090-1.00725.TÜVRh.2014.001 Bæreelementer med settene sine laget av aluminium til klassen EXC3 etter EN 1090-3

 

    Sertifikatet for sveisere TÜVRh-EN1090-3.00030.2014.001 i samsvar med EN 1090-1, tabellen B.1 for sveisning av konstruksjonselementer laget av aluminium etter EN 1090-3   

UTMERKELSER

   

 

tjenester.

    ISO 9001:2008 ISOQAR Sertifikatsnummer 4259 Prosjektering, produksjon, montering av skilt og veitavler samt byens og turismes informasjonssystemet

    Sertifikatet i samsvar med  Nr 24/2013 balustrader og gjerder fotgjengere og syklister som tilhører til gruppen av utstyr for trafikksikkerheten merket som U-11a, U-12a i U-12b laget etter teknisk godkjenning  IBDiM nr AT/2011-02-2734/2

    Sertifikatet av verifikasjon av sveisningsbedrift 01 202 PL/A-14 0887 EN ISO 3834-2

    Sertifikatet i samsvar med bedriftens produksjonskontroll i bedriften 0035-CPR-1090-1.00724.TÜVRh.2014.001

    Sertifikatet for sveisere TÜVRh-EN1090-2.00665.2014.001 etter normen EN 1090-1, tabellen B.1  for sveisning av konstruksjonselementer laget av stål etter EN 1090-2

    Sertifikatet i samsvar med bedriftens produksjonskontroll i bedriften 0035-CPR-1090-1.00725.TÜVRh.2014.001 Bæreelementer med settene sine laget av aluminium til klassen EXC3 etter EN 1090-3

    Sertifikatet for sveisere TÜVRh-EN1090-3.00030.2014.001 i samsvar med EN 1090-1, tabellen B.1 for sveisning av konstruksjonselementer laget av aluminium etter EN 1090-3