Tioman

Utbygging av voivoidskapsveien nr 140 Wronki-Jasionna på avstanden 0+030 til 0+162,75 og 4+951,63 til 5+806,65 i ombygging av voivoidskapsveien nr 140 Wronki-Jasionna på avstanden 0+162,75 til 4+460,69 og 5+806,65 til 6+410,08

Zdjęcie realizacji: 
Hovedutøver: 
Colas Polska Sp. z o.o.
Forfallsdato: 
2015
Maj