Tioman

Oznakowanie pionowe stałe na LCS Malbork

Zdjęcie realizacji: 
Inwestor: 
PKP
Główny wykonawca: 
TRAKCJA PRKiI S.A.

Nazwa zadania: Oznakowanie pionowe stałe na LCS Malbork

Zakres prac: Montaż oznakowania pionowego

Termin realizacji: 
2014
Listopad