Tioman

"Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki-Jasionna na odcinku 0+030 do 0+162,75 oraz 4+951,63 do 5+806,65 i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 140 Wronki-Jasionna na odcinku 0+162,75 do 4+460,69 oraz 5+806,65 do 6+410,08

Zdjęcie realizacji: 
Główny wykonawca: 
COLAS Polska Sp. z o.o.
Realization date: 
2015
Maj