Tioman

Budowa i rozbudowa ulicy Meblowej wraz z budową układu komunikacyjnego oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

Zdjęcie realizacji: 
Główny wykonawca: 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunikacyjnego Sp. z o.o. W Łomży ul. Sikorskiego 156 18-400 Łomża Partner – Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe w Piszu Sp. z o.o. ul. Czerniewskiego 2, 12-200 Pisz
Realization date: 
2015
Kwiecień