Tioman

Roboty związane z budową Obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa od km 0+00 (ist.223+954 początek) do km 4+76,39 (istn. Km 228+190 koniec)

Zdjęcie realizacji: 
Inwestor: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Główny wykonawca: 
STRABAG Sp. z o.o.

Nazwa zadania: Roboty związane z budową Obwodnicy m. Frampol w ciągu drogi krajowej nr 74 Janów Lubelski – granica państwa od km 0+00 (ist.223+954 początek) do km 4+76,39 (istn. Km 228+190 koniec)

Zakres prac: Montaż oznakowania pionowego

Realization date: 
2014
Wrzesień