Tioman

B-3

Sheet thickness: 
1.25
Group size: 
Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki
Type of foil: 
Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja
Assembly method: 
Na uchwyty montażowe
Stock: 
Blacha stalowa, Blacha aluminiowa
Another: 
Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037
Subcategory: 
  • Details

Znak B-3 „zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych”  stosuje się na odcinkach dróg o niedostatecznej szerokości lub nośności obiektów, gdzie ruch pojazdów silnikowych nie może być dopuszczony i zezwala się tylko na wjazd motocykli jednośladowych. Znak ten zabrania wjazdu także motocykli jednośladowych z przyczepą wielośladową.

 

 

 

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.
Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach