Tioman

A-3

Index: 
1
Sheet thickness: 
1.25
Group size: 
Mini, Mały, Średni, Duży, Wielki
Type of foil: 
Nieodblaskowa, I generacja, II generacja, III generacja
Assembly method: 
Na uchwyty montażowe
Stock: 
Stal
Another: 
Podkład znaku malowany proszkowo na RAL 7037
Subcategory: 
  • Details

     Znak A-3 „dwa niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo” stosuje się wówczas, gdy odległość od końca pierwszego, wymagającego oznakowania łuku, na którym droga skręca w prawo do początku drugiego, wymagajcego oznakowania łuku jest mniejsza niż 300 m. Nie ma znaczenia czy drugi łuk jest w tym samym kierunku, czy przeciwnym.

 

 

 

ŹRÓDŁO: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW I SYGNAŁÓW DROGOWYCH ORAZ URZĄDZEŃ BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO I WARUNKI ICH UMIESZCZANIA NA DROGACH.
Załączniki nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach