Tioman logo

Tioman

Certyfikaty

Posiadamy szereg certyfiaktów wspomagających zachowanie najwyższej jakości na nasze produkty oraz usługi.

 

  1. ISO 9001:2015 ISOQAR Numer Certyfikatu 4259-Q15-001PL Produkcja, sprzedaż, zarządzanie projektowaniem i montażem konstrukcji stalowych i aluminiowych, znaków i tablic drogowych, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, elektroniki drogowej, małej architektury oraz informacji miejskiej, turystycznej i kolejowej.

  2. Krajowy Certyfikat Zgodności Nr 009-UWB-078 Balustrady i ogrodzenia dla pieszych i rowerzystów należące do grupy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oznaczonych jako U-11a, U-12a i U-12b wykonane wg Aprobaty Technicznej IBDiM nr AT/2011-02-2734/3

  3. Certyfikat Weryfikacja Zakładu Spawalniczego 01 202 PL/A-14 0887 EN ISO 3834-2

  4. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 0035-CPR-1090-1.00724.TÜVRh.2014.001

  5. Certyfikat Spawalniczy TÜVRh-EN1090-2.00665.2014.001 zgodnie z normą EN 1090-1, tabela B.1 dla spawania elementów konstrukcyjnych ze stali wg EN 1090-2

  6. Certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji 0035-CPR-1090-1.00725.TÜVRh.2014.001 Elementy nośne oraz ich zestawy wykonane z aluminium do klasy EXC3 według EN 1090-3

  7. Certyfikat Spawalniczy TÜVRh-EN1090-3.00030.2014.001 zgodnie z normą EN 1090-1, tabela B.1 dla spawania elementów konstrukcyjnych z aluminium wg EN 1090-3   

  8. Krajowy Certyfikat Zgodności nr KCZ IBDiM - 200/2016 Znaki drogowe, pionowe, aktywne zgodne  z Aprobatą Techniczną IBDiM Nr AT/2016-02-3204

  9. Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 2219-CRP-0006 Stałe pionowe znaki drogowe zgodne z EN 12899-1:2007

 

 

WYRÓŻNIENIA