Tioman logo

Tioman

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz – Iława

Zdjęcie realizacji: 
Inwestor: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Olsztynie
Główny wykonawca: 
Skanska S.A.

Nazwa zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 521 na odcinku Susz – Iława

Zakres prac: Montaż oznakowania pionowego

Termin realizacji: 
2014
Październik