Tioman logo

Tioman

Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DK 72 Rawa Mazowiecka – Łódź z torami linii kolejowej nr 1 Warszawa Centralna – Katowice w m. Rogów.

Zdjęcie realizacji: 
Inwestor: 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Główny wykonawca: 
ERBEDIM Sp. z o.o.

Nazwa zadania: „Zaprojektowanie i wykonanie skrzyżowania bezkolizyjnego w ciągu DK 72 Rawa Mazowiecka – Łódź z torami linii kolejowej nr 1 Warszawa Centralna – Katowice w m. Rogów.”

Zakres prac:

  • Montaż oznakowania pionowego
  • Montaż barierek wygrodzeniowych
  • Montaż barier energochłonnych

 

Termin realizacji: 
2014
Październik