Tioman logo

Tioman

Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego w Krakowie

Zdjęcie realizacji: 
Inwestor: 
Gmina Miasta Kraków – Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie
Główny wykonawca: 
STRABAG Sp. z o.o.

Nazwa zadania: Przebudowa układu drogowego w rejonie Ronda Grunwaldzkiego w Krakowie

Zakres prac:
    

  • Montaż oznakowania pionowego
  • Montaż barierek wygrodzeniowych
Termin realizacji: 
2014
Sierpień